Přejdi na obsah

Kalendárium

26. 1. 2000

Vznikl Nadační fond při Gymnáziu v Šumperku. Prostřednictvím získávání sponzorských finančních prostředků je jeho hlavním smyslem podpora mimoškolních studentských aktivit, zejména sportovních, poznávacích a vzdělávacích. Podporuje vědeckou činnost, studijní pobyty a výměnné jazykové pobyty. Základní příspěvek rodičů činil 200,- Kč na žáka.

10. 5. 2000

Byl překonán nejstarší atletický rekord tradičního Memoriálu Čeňka Ščudly. Ondřej Daněk skočil do dálky 672 cm, čímž překonal výkon PaedDr. Milana Poláška z roku 1977 o rovných 10 centimetrů!

2. 6. 2000

Ze sportovně-turistického kurzu 3. ročníků se úspěšně navrátil druhý vodácký zájezd na řeku Vltavu. Pro velký zájem, kdy se přihlásilo celkem 56 zájemců, se rozhodlo o uspořádání hned dvou vodáckých kurzů, které řeku sjížděly s jednodenním odstupem. Kromě toho se konal i turistický a cykloturistický kurz, oba v Beskydech.

28. 6. 2000

Poprvé byli vyhodnoceni nejlepší studenti jednotlivých ročníků i celé školy. První nejlepší studentkou gymnázia se stala Jitka Švábová (3.B) „za samé výborné po celou dobu studia, za vystupování v třídním kolektivu, za sportovní reprezentaci školy, za úspěch v soutěži Europanostra a za mimoškolní aktivity“. Vítězka získala hodnotnou cenu – poukaz na získání řidičského průkazu skupiny B (tak se, díky sponzorovi, dělo i v dalších letech).

11. 12. 2000

Hanušovický pivovar je stálicí mezi oblíbenými destinacemi pro školní odborné exkurze snad po celou dobu existence školy. Tentokrát tam vyrazili v rámci studia chemie studenti 3. ročníku.

7. 2. 2001

Kabinet tělesné výchovy jako novinku vydobyl zdokonalovací plavecký výcvik pro studenty 2. ročníku a sext v rozsahu 10 lekcí. Součástí výcviku se stala i příprava na vodácké soustředění.

28. 5. 2001

Maturují poslední „sedmiletí“, třídy VII.A a VII.B. Za rok tedy budou maturovat jen 2 třídy „čtyřletých“, které v dalším roce doplní první maturanti „osmiletých“.

2. 9. 2001

Gymnázium bylo zařazeno mezi tři pilotní školy v republice, které podporovalo občanské sdružení „Hnutí GO“. Na škole se utvořila skupina lidí, kteří ve svém volném čase vymýšleli mimoškolní aktivity se školou související. Studenti tak připravovali například adaptační pobyt primy na Švagrově, předvánoční vycházky nižšího gymnázia, program na lyžařských kurzech a poprvé i adaptační kurzy ve vlastní režii.

1. 10. 2001

Gymnázium Šumperk přechází pod nového zřizovatele – Olomoucký kraj. Předtím, po přechodnou dobu od 1. ledna 2001, bylo administrativně spravováno referátem školství při Okresním úřadu Šumperk.

15. 10. 2001

Šest dvojic studentů, zejména z VII.B, vybrali v rámci Mezinárodního dne bílé hole 27245,- Kč v ulicích města. Oblečeni byli do neobvyklých kartonových kostýmů a nabízeli za minimální příspěvek dvaceti korun bílé pastelky, symbol pomoci slabozrakým a nevidomým.

7. 11. 2001

V čapkovském duchu „jak se co dělá“ navštívili vybraní studenti Filmový archiv s panem Čáslavským, redakci časopisu Reflex a divadelní představení Zkrocení zlé ženy v Divadle komedie.

21. 11. 2001

Proběhlo cvičení studentů tříd 2.A a 2.B v civilní a požární ochraně v areálu Okresního úřadu na Lužích. Spolupráce s Referátem civilní obrany okresu Šumperk byla navázána v souvislosti s teroristickými útoky a napjatou bezpečnostní situací ve světě.