Přejdi na obsah

Kalendárium

26. 1. 2000

Vznikl Nadační fond při Gymnáziu v Šumperku. Prostřednictvím získávání sponzorských finančních prostředků je jeho hlavním smyslem podpora mimoškolních studentských aktivit, zejména sportovních, poznávacích a vzdělávacích. Podporuje vědeckou činnost, studijní pobyty a výměnné jazykové pobyty. Základní příspěvek rodičů činil 200,- Kč na žáka.

10. 5. 2000

Byl překonán nejstarší atletický rekord tradičního Memoriálu Čeňka Ščudly. Ondřej Daněk skočil do dálky 672 cm, čímž překonal výkon PaedDr. Milana Poláška z roku 1977 o rovných 10 centimetrů!

2. 6. 2000

Ze sportovně-turistického kurzu 3. ročníků se úspěšně navrátil druhý vodácký zájezd na řeku Vltavu. Pro velký zájem, kdy se přihlásilo celkem 56 zájemců, se rozhodlo o uspořádání hned dvou vodáckých kurzů, které řeku sjížděly s jednodenním odstupem. Kromě toho se konal i turistický a cykloturistický kurz, oba v Beskydech.

28. 6. 2000

Poprvé byli vyhodnoceni nejlepší studenti jednotlivých ročníků i celé školy. První nejlepší studentkou gymnázia se stala Jitka Švábová (3.B) „za samé výborné po celou dobu studia, za vystupování v třídním kolektivu, za sportovní reprezentaci školy, za úspěch v soutěži Europanostra a za mimoškolní aktivity“. Vítězka získala hodnotnou cenu – poukaz na získání řidičského průkazu skupiny B (tak se, díky sponzorovi, dělo i v dalších letech).

11. 12. 2000

Hanušovický pivovar je stálicí mezi oblíbenými destinacemi pro školní odborné exkurze snad po celou dobu existence školy. Tentokrát tam vyrazili v rámci studia chemie studenti 3. ročníku.

7. 2. 2001

Kabinet tělesné výchovy jako novinku vydobyl zdokonalovací plavecký výcvik pro studenty 2. ročníku a sext v rozsahu 10 lekcí. Součástí výcviku se stala i příprava na vodácké soustředění.

28. 5. 2001

Maturují poslední „sedmiletí“, třídy VII.A a VII.B. Za rok tedy budou maturovat jen 2 třídy „čtyřletých“, které v dalším roce doplní první maturanti „osmiletých“.

2. 9. 2001

Gymnázium bylo zařazeno mezi tři pilotní školy v republice, které podporovalo občanské sdružení „Hnutí GO“. Na škole se utvořila skupina lidí, kteří ve svém volném čase vymýšleli mimoškolní aktivity se školou související. Studenti tak připravovali například adaptační pobyt primy na Švagrově, předvánoční vycházky nižšího gymnázia, program na lyžařských kurzech a poprvé i adaptační kurzy ve vlastní režii.

1. 10. 2001

Gymnázium Šumperk přechází pod nového zřizovatele – Olomoucký kraj. Předtím, po přechodnou dobu od 1. ledna 2001, bylo administrativně spravováno referátem školství při Okresním úřadu Šumperk.

15. 10. 2001

Šest dvojic studentů, zejména z VII.B, vybrali v rámci Mezinárodního dne bílé hole 27245,- Kč v ulicích města. Oblečeni byli do neobvyklých kartonových kostýmů a nabízeli za minimální příspěvek dvaceti korun bílé pastelky, symbol pomoci slabozrakým a nevidomým.

7. 11. 2001

V čapkovském duchu „jak se co dělá“ navštívili vybraní studenti Filmový archiv s panem Čáslavským, redakci časopisu Reflex a divadelní představení Zkrocení zlé ženy v Divadle komedie.

21. 11. 2001

Proběhlo cvičení studentů tříd 2.A a 2.B v civilní a požární ochraně v areálu Okresního úřadu na Lužích. Spolupráce s Referátem civilní obrany okresu Šumperk byla navázána v souvislosti s teroristickými útoky a napjatou bezpečnostní situací ve světě.

5. 12. 2001

Prastarou tradici sv. Mikuláše zviditelnili studenti VII.A. V patřičných kostýmech oživili dopolední vyučování.

5. 4. 2002

Počtvrté za sebou zvítězily gymnastky školy v republikovém finále sportovní gymnastiky! Z úspěchu se radovaly Gábina Dohnalová, Markéta Muroňová, Eva Semrádová, Martina Konopová, Zuzana Moravcová i trenérka Helena Brožová.

27. 5. 2002

Studenti 3. ročníku a septim absolvovali některý ze sportovně turistických kurzů. Vodácký kurz byl směřován do osvědčených tras horního toku Vltavy, cykloturistický kurz proběhl v oblasti Lednicko-valtického areálu a všesportovní v okolí Šumperka. Kurzy probíhají každoročně až do současnosti, během let přibyl na výběr ještě turistický kurz v Krkonoších.

1. 9. 2002

Došlo k zaplnění všech ročníků osmiletého gymnázia! Žáci z 5. tříd základních škol začali na gymnáziu studovat od školního roku 1995-1996. Osmiletý studijní cyklus nahradil původní sedmiletý, který začal už o dva školní roky dříve.

13. 9. 2002

Odmaturoval Ondřej Bank, reprezentant České republiky ve sjezdovém lyžování a účastník ZOH 2002 v Salt Lake City. Na pohlednici, kterou z dějiště olympiády poslal na své gymnízium toho roku v únoru, se podepsal jako „věčný student“.

7. 10. 2002

Zahájilo se bourání staré tělocvičny, postavené ve 30. letech 20. století. Práce postupovala rychle a již na konci roku se začala stavět kovová konstrukce nové tělocvičny.

14. 11. 2002

V rámci oslav Dne studenstva navštívili žáci školy Kino Oko. Výběr filmu mohli ovlivnit v předchozím hlasování a tak se šlo na velkofilm Pán prstenů I., Společenstvo prstenu. Později v dubnu byli žáci školy ještě na filmu Pupendo, což mělo velmi příznivý ohlas.

27. 11. 2002

Gymnázium se zúčastnilo prezentační výstavy středních škol v šumperském Domě kultury a v Domě kultury v Zábřehu. O studium na naší škole byl zaznamenán značný zájem.

3. 2. 2003

Pro studenty druhých ročníků a sext začal kurz rodinné výchovy. První beseda byla věnována tématu „Sex, AIDS a vztahy mezi lidmi“. Rodinná výchova se stala pevnou součástí vzdělávacího programu školy, přičemž obsah se v průběhu let různě obměňuje.

21. 2. 2003

Ředitel školy vyhlásil jeden den volna z důvodu chřipkové epidemie. Na volný pátek pak navazovaly jarní prázdniny. V týdnu se některé třídy pro nemoc téměř rozpadly (např. v primě zůstalo 8 žáků), celkově onemocnělo více něž 1/3 žáků školy.

7. 4. 2003

Sedmidenní poznávací zájezd do Francie byl zahájen prohlídkou bojiště první světové války ve Verdunu. Hlavní část programu se odehrávala v Paříži, jeden den patřil zámkům na Loiře, zbytek pobytu zámku a zahradám Versailles, večerní projížďce po Seine apod.

30. 4. 2003

Na Tyršově stadionu se konal už 40. ročník Memoriálu Čeňka Ščudly a Zdeňky Hřebíčkové v atletice. Školní týmy skončily shodně na 3. místech.

10. 6. 2003

Dvoučlenný tým ve složení Matěj Suchý a Šárka Dvořáková vyhrál soutěž „Co víš o Evropské unii“ a jako odměnu vyhráli týdenní pobyt v Berlíně.

16. 6. 2003

Z důvodu zásadní rekonstrukce v hodnotě přes 4 miliony korun byla uzavřena školní kuchyně a jídelna.

19. 9. 2003

Desetidenní poznávací zájezd pro studenty vyššího gymnázia do Španělska měl základnu v letovisku Oropesa u Valencie. Vedle unikátních památek Barcelony a Valencie získal největší ohlas mezi studenty Oceánografický park s vystoupením delfínů.

24. 3. 2004

Proběhlo historicky první zasedání nově zřízené Rady školy. Dle zákona umožňuje tento orgán zákonným zástupcům, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce atd. podílet se na správě školy. Prvním předsedou se stal JUDr. Jiří Žák.

19. 4. 2004

Poprvé byly přijímací zkoušky organizovány jako jednotné pro všechny střední školy v Olomouckém kraji. Testy od společnosti SCIO měly 3 části: matematiku, jazyk český a obecné studijní předpoklady.

10. 6. 2004

Vybraní studenti třetího ročníku vyššího gymnázia navštívili pohraniční opevnění na Staroměstsku, kde si prohlédli objekty těžkého opevnění budované v době ohrožení republiky 1936-1938.

14. 6. 2004

Vodácký sportovně-turistický kurz (STK) se poprvé přesunul z Vltavy na řeku Dunajec na slovensko-polské hranici v okolí národního parku Pieniny. V následujícím roce organizátoři v čele s Milanem Poláškem přidali do programu řeku Oravu (jako ideální cvičnou řeku) a poprvé se také jelo na plastových „tydrách“.

20. 8. 2004

Studentka Gymnázia Šumperk Kateřina Dvorská odletěla na rok do USA studovat na škole The Episcopal Academy, Philadelphia, stát Pennsylvánie. Studentce se podařilo prosadit ve velké konkurenci žadatelů a získat roční stipendium ve výši 35000 dolarů. V ročence školy obsáhle popisuje své zážitky z pobytu a studia.

24. 10. 2004

Začal už 10. ročník výměnného programu s Niftarlake College Maarssen, celkově za těch deset ročníků navštívilo partnerskou školu již 200 našich studentů!

18. 11. 2004

Proběhla exkurze do Prahy pro zájemce o film, žurnalistiku, divadlo a milovníky hlavního města. Skupina studentů s p. Pálkovou a p. Říhovským navštívili Státní filmový archiv, redakci časopisu Student In a divadelní představení „Tramvaj do stanice touha“ v divadelním studiu Disk.

2. 2. 2005

Reprezentanti gymnázia ve stolním tenise postoupili do regionálního kola, kde toho dne zvítězili. Reprezentovali studenti Formánek, Haněl a Mrázek.

7. 9. 2005

Do užívání je předána nová, moderní a prostorná tělocvična školy, čímž se splnil dlouholetý sen nejen tělocvikářů. Gymnázium tak získalo špičkové zázemí pro rozvoj tělesné výchovy. Stavba trvala čtyři roky. V odpoledních a večerních hodinách tělocvičnu využívají na komerční bázi další sportovní organizace a veřejnost.

9. 9. 2005

Třicet devět studentů školy a několik učitelů se pod vedením Z. Hatoňové zúčastnilo historické a poznávací exkurze do Toskánska. Navštívili lokality jako Bologna, etruská Volterra, San Gimignano, Siena, Vetulonie, Pisa a její šikmá věž, Florencie, ostrov Elba, San Marino, Verona a další. Zájezd trval deset dní.

22. 10. 2005

Reprezentanti školy se stali mistry České republiky v Corny atletickém středoškolském poháru skvělým výkonem 9629 bodů. Ve stejném republikovém finále, které se konalo v Jablonci nad Nisou, skončily dívky na krásném 4. místě.

9. 12. 2005

Již tradičně byl jeden prosincový den věnován tomu, aby budoucí uchazeči o studium mohli poznat školu i během jejího běžného provozu s vyučováním. V době od 9 hodin ráno do 16 odpoledne mohli návštěvníci, rodiče, budoucí studenti nahlédnout do tříd, kde probíhala výuka a navštívit informační centrum. V pozdějších letech se termín dne otevřených dveří přesunul na leden.

4. 4. 2006

Zlato v celostátním kole středoškolské sportovní gymnastiky dívek v Táboře získal tým reprezentantek šumperského gymnázia! O mimořádný úspěch se postaraly gymnastky ve složení L. Kršňáková, B. Sohrová, P. Sopperová, L. Sedlářová pod vedením H. Brožové. S mírnými personálními obměnami ve složení družstva děvčata zvítězila ještě v dalších dvou ročnících (Krnov, Frýdek Místek) a uzavřela zlatý hattrick!

5. 4. 2006

18 studentů druhých ročníků navštívilo anglické divadelní představení Frankenstein, nabídnuté škole Východočeským divadlem Pardubice. Hostem byla skupina herců z divadla TNT Theatre Britain. Návštěva divadelních představení v angličtině pro studenty se pak stala natrvalo součástí aktivit anglické sekce gymnázia.

5. 5. 2006

Uskutečnila se exkurze do Osvětimi a Birkenau pro kvartu a část 1.D. Návštěvy největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora, továrny na smrt, se následně stávají víceméně pravidelným doplňkem výuky historie na gymnáziu. Jezdí se tam prakticky každý rok.

14. 6. 2006

Žáci kvarty se vydali zkoumat okolí Starého Města pod Sněžníkem v rámci zeměpisné exkurze. Navštívili firmu Rudné doly, kde absolvovali exkurzi archaickým provozem na zpracování grafitu. Podívali se i do lomu Konstantin poblíž chaty Paprsek. Exkurzi organizoval p. Chytil.

16. 7. 2006

Začal týdenní výměnný družební pobyt studentů gymnázia a dvou vyučujících v Bad Hersfeldu. Jednalo se o druhou část výměny, které předcházela lednová návštěva německých studentů v Šumperku.

19. 9. 2006

Stejně jako před rokem i v tomto roce se studenti školy zapojili do celostátní sbírky Světluška. Podařilo se jim vybrat 46000 korun na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

21. 12. 2006

Ve škole proběhl Paralympijský den pro třídy nižšího gymnázia! Po besedách o tělesně a zrakově postižených si žáci vyzkoušeli jednotlivé paralympijské sporty a setkali se i s účastnicí posledních paralympijských her v Athénách z roku 2004 Evou Kacanu.

5. 1. 2007

Studenti tříd druhých ročníků si museli do tohoto termínu zvolit jednu z nabízených variant týdenních odborných exkurzí, které pak proběhly v květnu. Na výběr měli exkurzi historickou, zeměpisně-biologickou, společensko-vědní a fyzikální. V dalších letech se skladba exkurzí proměňovala, přibyla například exkurze jazyková, chemická, „Umění a život“ apod. Týden odborných exkurzí se stal pevnou součástí vzdělávacího plánu každoročně od počátku nového tisíciletí až po současnost.

5. 2. 2007

Začala praktická realizace prvního velkého „evropského“ projektu na gymnáziu hrazeného z prostředků ESF (Evropský sociální fond). Pod názvem Lingua Šumperk vzdělával pedagogy z Šumperska v cizích jazycích bez ohledu na jejich aprobaci. Tříletý projet přinesl škole dva a půl milionu extra korun a mj. i kompletní rekonstrukci tří jazykových učeben.

19. 6. 2007

Student gymnázia Vít P. stanovil nový rekord v počtu potopení se s lodí za jeden den v rámci vodáckého STK (Sportovně-turistický kurz) ve 3. ročníku. Na řece Dunajec v Polsku se mu to, i s jeho háčkem pochopitelně, podařilo celkem 6x. V ročence školy má (nejen) o tom velice hezkou reportáž.

4. 12. 2007

Část pedagogů školy se připojila k celostátní stávce učitelů za lepší financování školství, výuka byla omezena. Takové situace jsou na gymnáziu vzácné, další – a kratší – podobná akce proběhla jen 1. září 2003.

19. 3. 2008

Uskutečnil se školní basketbalový turnaj. Byl uspořádán na památku studentky školy Adriany Kubešové, která v prosinci tragicky zemřela.

22. 4. 2008

Nejlepším hráčem republikové finále Přeboru středních škol v šachu ve Stráži pod Ralskem byl vyhlášen student šumperského gymnázia Štěpán Žilka. Šachový tým celkově obsadil 10. místo.

5. 5. 2008

Začalo testování s názvem Vektor. Týkalo se studentů 3. ročníku a navazovalo na předchozí testování těch samých tříd v 1. ročníku. Smyslem bylo porovnat dosažené výsledky a posuny v průběhu studia. Testovala se celá řada předmětů a obecné studijní předpoklady. Škola tento nástroj používala po dobu přibližně deseti let.

30. 1. 2009

Konal se úspěšný reprezentační ples gymnázia v DK Šumperk za účasti 800 hostů z řad studentů i absolventů. Škola tak zvládla zorganizovat dva plesy během jedné sezóny (stužkovací 13. prosince a reprezentační 30. ledna). Tento model fungoval několik let, než byl pro finanční a organizační náročnost opuštěn.

7. 2. 2009

Poprvé se na škole konaly Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Probíhají v několika termínech zejména během jara. NSZ fungují jako přijímačky pro některé vysoké školy nebo jejich fakulty. Naši čtvrťáci, případně i absolventi, tak mohou testy psát v důvěrně známém prostředí.

20. 2. 2009

Poprvé se uskutečnila akce Studenti studentům – setkání absolventů a vysokoškoláků s gymnazisty 3. a 4. ročníku. Vznikla nová tradice, pravidelná součást života školy. Pro velký ohlas a také rozsah se akce vzápětí přesunula do tělocvičny a termín se ustálil na posledním předvánočním týdnu. Každý rok přijíždí o poměrech na vysokých školách informovat zhruba kolem šedesátky absolventů!

27. 3. 2009

Tým děvčat v konkurenci 11 družstev z celé republiky zvítězil v celostátním finále ve šplhu. Nejlepším výkonem oslnila Dominika Harásková (v dalším ročníku, rovněž vítězném, dosáhla neuvěřitelného času 2,64 s). O tři dny později získala děvčata z šumperského gymnázia opět i vítězství v republikovém finále ve sportovní gymnastice!

19. 5. 2009

V jednom z maturitních týdnů se opět konal cyklus přednášek Rodinné výchovy pro studenty 2. ročníku. Jde o pravidelnou vzdělávací aktivitu, kterou škola organizuje až do současnosti.

23. 6. 2009

Úspěšně proběhl projektový den pro žáky nižšího gymnázia. Skupiny čtyř až šesti žáků sbíraly informace o zemích Evropy. Žáci řešili úkoly na stavnovištích matematiky, češtiny, biologie, chemie, cizích jazyků, atd. Správné odpovědi zaznamenávali do prezentací, které měly daný stát co nejvíce přiblížit.

7. 9. 2009

Imatrikulace nově přijatých žáků se poprvé přesunula do vznešených prostor Klášterního kostela. Od té doby se zde slavnostní přivítání prvního ročníku a primy koná pravidelně.

15. 9. 2009

Testování studentů prvního ročníku v tělesné zdatnosti potvrdilo klesající úroveň žactva, přesto výsledky prokázaly i nadějné talenty, konstatuje školní kronika.

3. 10. 2009

Šumperské gymnázium už řadu let patří k nejlepším školám v soutěži Zátopkovy štafety. I tentokrát zástupci školy zvítězili v republikovém finále. 15 chlapců a 10 děvčat běží štafetovým způsobem všichni 400 metrů, dohromady tak naběhají 10 kilometrů (nejoblíbenější Zátopkova závodní vzdálenost). Letos naše první družstvo dosáhlo celkového času 24:58,8 min.

3. 10. 2009

Vrcholily oslavy 90 let od založení školy. Na dnech otevřených dveří i narozeninové oslavě v Domě kultury se sešla celá řada absolventů. „Jsem překvapená, jak je teď škola vybavená. My zažili kasárenskou strohost, dnes naopak působí velmi přátelsky.“, konstatovala jedna z nich. Jiný absolvent poznamenal: „Vzpomínek je opravdu hodně. Okna i dlažba jsou stejné, ale vybavení se vůbec nedá srovnat. Škola má úplně novou tělocvičnu, je to tu mnohem hezčí.“.

13. 10. 2009

Barbora Špotáková, olympijská vítězka, mistryně světa a světová rekordmanka v hodu oštěpem předávala zlaté medaile reprezentantkám školy, které slavně zvítězily v republikovém finále atletického Corny poháru na břeclavském stadionu. Šumperské gymnazistky se skvěle vypořádaly s obtížnými povětrnostními podmínkami i výtečnými soupeřkami a porazily ostatních patnáct týmů.

10. 11. 2009

Již počtvrté se uskutečnila beseda s politickými vězni komunistického režimu, opět v rámci celostátního projektu Příběhy bezpráví. Hosty byli opět Vlastimil Maier, předseda šumperské pobočky Konfederace politických vězňů a Jan Janků, dlouholetý politický vězeň. Sdílení osobních zkušeností s mnohaletými nespravedlivými žaláři, s brutalitou komunistického totalitního systému, pracovními lágry na Jáchymovsku a vyšetřovacími metodami StB.

16. 11. 2009

Tělocvična byla svědkem nebývalé společensko-tělovýchovné akademie. Gymnázium tímto způsobem slavilo Den studentstva, také stále své devadesátiny a ohromné sportovní úspěchy posledního roku. Scénický tanec, irský tanec, orientální tanec, aerobic, gymnastická show a hudební doprovod z vlastních zdrojů, to vše před a pro celou školu.