Přejdi na obsah

Kalendárium

10. 2. 2010

Ve škole proběhla cestopisná přednáška dvou absolventů školy, kteří zdolali slavnou poutní trasu do Santiago de Compostela tak, že ji celou běželi. Zdeněk Štěpánek a Pavel Paloncý zvládli trasu dlouhou 850 kilometrů za deset dní, takže rozhodně bylo o čem povídat.

24. 3. 2010

Máme nejlepší středoškolskou němčinářku v republice! Zuzana Bambušková zvítězila v pražském národním kole soutěže v německé konverzaci.

25. 3. 2010

85 žáků nižšího gymnázia ve dvou autobusech vyrazilo na operu do Brna! V Janáčkově divadle si vychutnali představení Prodaná nevěsta. Díky titulkům nad jevištěm všichni vnímali podstatu zpěvu, všem se líbily příjemné kulisy a úsměvné momenty. Ochutnávka opery se podařila.

26. 3. 2010

Proběhla beseda s panem Tomášem Graumannem, brněnským Židem, který je jedním z 669 dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem před jistou smrtí v koncentračních táborech.

27. 3. 2010

Cenu města Šumperk za rok 2009 získalo družstvo dívek Gymnázia Šumperk a Lucie Domská. Město tak ocenilo vynikající sportovní úspěchy týmu, který v průběhu jediného roku získal 4 mistrovské středoškolské tituly v gymnastice, silovém čtyřboji, šplhu a atletice. Jádrem týmu byly Dominika Harásková, Kateřina Skopalová, Jana Truksová a Pavlína Sopperová (každá 2 a více titulů). Lucie Domská vybojovala 8. místo v běhu na 100 m na Světové Gymnaziádě.

31. 3. 2010

Naposledy se konala partie v simultánně hraném šachu s René Frnkou, výtečným šachistou, do roku 2008 vyučujícím na gymnáziu angličtinu. Jako obvykle to skončilo debaklem studentů, tentokrát se skóre 10:0. Výsledky typu 22:0, 16:0 či 14:0 byly i v minulých letech zcela běžné. Malou výjimkou byl snad předešlý ročník, kdy to skončilo bez nuly u studentů v poměru 23:3. Šachový kroužek je aktivní a pravidelně reprezentuje školu.

11. 4. 2010

Série vynikajících sportovních výkonů gymnazistů nekončí! V republikovém finále ve sportovní gymnastice v Liberci zvítězily dokonce obě reprezentace – dívčí a chlapecká! O týden později družstva děvčat i hochů drtivě porazila své republikové konkurenty ve finále silového čtyřboje Poháru AŠSK, které se konalo v naší gymnaziální tělocvičně.

26. 4. 2010

Jako jediná škola v šumperském okrese se gymnázium zapojilo do 1. ročníku Studentských voleb, celostátního vzdělávacího projektu společnosti Člověk v tísni. Voleb „nanečisto“ před parlamentními volbami se zúčastnilo 310 žáků, tedy 50,8% oprávněných voličů (tj. nad 15 let včetně). Od té doby se škola projektu účastní pravidelně.

15. 7. 2010

Startuje velká rekonstrukce školy. V rámci zateplení celé budovy jsou během léta vyměněna všechna okna a vnější dveře (kromě historického hlavního vchodu), gymnázium získalo i kompletně nové opláštění. A při té příležitosti také (staro)novou barvu fasády. Škola vstoupila do 91. roku své existence v novém kabátu a s velkým G na boku.

12. 10. 2010

9404 bodů! Takovou hodnotu má nový rekord soutěže Středoškolský atletický Corny pohár, kterého při své obhajobě vítězství dosáhly dívky z šumperského gymnázia. Celostátní finále v Břeclavi děvčata vyhrála s nebývalým náskokem a oslavila další vynikající úspěch.

1. 3. 2011

Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Milan Maceček. Ve funkci vystřídal Mgr. Vladimíra Vlčka, který odešel do důchodu.

23. 3. 2011

Splnil se dlouhodobý sen mnoha studentů – cyklistů. Od toho dne bylo oficiálně umožněno odkládat kola na školním dvoře do nově nainstalovaných stojanů, čehož začali mnozí obratem využívat. Skončilo tím také věčné přimykání kol k plotu u studentského vchodu.

16. 5. 2011

Po 14 letech příprav spustilo ministerstvo školství státní maturity a gymnázium zahajuje první maturitní týden. Zkoušky se skládaly ze školní a státní části, přičemž u státní si studenti mohli vybrat ze 2 úrovní obtížnosti (u nás volilo vyšší obtížnost 12% maturantů). Povinně se maturovalo státně z ČJ a z AJ nebo M. Ve školní části z dalších 2 předmětů. Písemné práce se hodnotily centrálně a anonymně, psaly se až v týdnu po ústních zkouškách.

23. 6. 2011

Českou republiku reprezentoval na Světových atletických hrách středoškoláků (ISF Jean Hubert Cup, Bydgoszcz, Polsko) tým atletek z Gymnázia Šumperk, který si právo reprezentace zajistil vítězstvím v celorepublikovém finále. Tým tvořily P. Březinová, P. Opekarová, A. Dubová, M. Theimerová, M. Kukulová a B. Chytilová. Bylo z toho celkové 7. místo na světě ze 17 družstev.

8. 10. 2011

Ředitel školy podepsal v Bad Hersfeldu partnerskou dohodu o spolupráci se školou Gesamtschule Geistal. Vzájemné návštěvy a výměnné pobyty mají napomoci rozvíjet vztahy mezi mladými lidmi na mezinárodní úrovni a popularizovat výuku němčiny na gymnáziu. V dubnu 2012 se už skupina studentů vydala do Bad Hersfeldu na týdenní pobyt.

12. 10. 2011

Reprezentantky gymnázia v atletice dokončily zlatý hattrick, když třetí rok po sobě zvítězily ve středoškolském Corny poháru v Břeclavi. Vynikající výkon v jubilejním 30. ročníku soutěže korunovaly historickým rekordem klání s hodnotou 9430 bodů.

17. 10. 2011

Zhruba po dvaceti letech se na šumperské gymnázium vrátil bývalý student Vít Kolář, toho času v pozici mluvčího ministerstva zahraničních věcí. V první části představil činnost ministerstva, odpovídal na dotazy ohledně zahraniční politiky státu a v části druhé promítal a komentoval fotografie z Austrálie, kde působil jako generální konzul České republiky.

18. 11. 2011

Gymnazisté z vyšších ročníků vyrazili do Kina Oko, tentokrát byl na programu film Lidice.

28. 3. 2012

Na gymnáziu se uskutečnilo setkání s členem vlády České republiky, ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou. Hlavními tématy byly klimatické změny, zvládání sucha a výzvy s tím spojené. Už v březnu u nás besedoval rektor UP Olomouc, profesor Jaroslav Miller a před Vánoci vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních věd na Masarykově unoverzitě Stanislav Balík. Oba akademici jsou absolventy šumperského gymnázia a rádi se ke škole hlásí.

2. 4. 2012

Byl spuštěn nový školní emailový systém. Zaměstnanci i žáci gymnázia mají zřízené školní emaily v googlovském systému Gmail s využitím školní domény @gymspk.cz

12. 6. 2012

Velké vášně budí napříč republikou centrální hodnocení maturitních písemek z češtiny (druhým rokem probíhá projekt státních maturit). Na Gymnáziu Šumperk neprošel 1 ze 154 maturantů. Hodnotitelé mu práci neuznali, protože ji napsal v budoucím čase (téma písemné práce znělo: informace o chystané výstavě).

28. 6. 2012

Pedagogové školy Milan Polášek, Kateřina Zelená a Lenka Vavříková obdrželi Ocenění Města Šumperka za záchranu života studentky v průběhu hodiny tělesné výchovy.

1. 7. 2012

Začala realizace dvouletého projektu „Inovace + kvalita = moderní vzdělávání“ hrazeného z prostředků EU. Dvacet do projektu zapojených učitelů vytvořilo 60 sad výukových materiálů pro češtinu, biologii, chemii, ZSV, psychologii, matematiku a cizí jazyky, celkem 1312 tzv. dumek. V rámci projektu byly přebudovány obě hlavní počítačové učebny a modernizována výpočetní technika.

10. 4. 2013

Historického úspěchu dosáhli naši ruštináři v celostátním finále soutěže v ruském jazyce. Peter Nedělník zvítězil a stal se nejlepším ruštinářem v republice, Adéla Hrdličková obsadila vynikající 2. místo. O rok později je nejlepší ruštinářka v republice opět z naší školy – v konkurenci 14 vítězů krajských kol v republikovém finále soutěže v ruském jazyce zvítězila tentokrát Petra Chamlarová!

24. 5. 2013

Seminaristé předmětu Moderní dějiny vyrazili na dvoudenní exkurzi až na daleké Jáchymovsko, aby se tam zúčastnili 24. ročníku vzpomínkové akce politických vězňů s názvem Jáchymovské peklo. Měli tak možnost ve společnosti bývalých vězňů komunistického režimu a představitelů státu navštívit památník v Horním Slavkově, tzv. Věž smrti, město Jáchymov, štolu Barbora i místní muzeum s expozicí o těžbě stříbra. Atmosféra vynikající, setkání s obětmi minulého režimu hluboce emocionální.

26. 6. 2013

Českou republiku reprezentoval na Světových atletických hrách středoškoláků (ISF Jean Hubert Cup, Karlovy Vary, ČR) tým atletek z Gymnázia Šumperk, který si právo reprezentace zajistil vítězstvím v celorepublikovém finále. Tým tvořily V. Opekarová, Z. Vavříková, L. Velčovská, K. Divišová, V. Bednarská a B. Hudečková. Bylo z toho celkové 10. místo na světě z 19 družstev.

9. 10. 2013

Vyšel organizační pokyn, který upravoval provoz nově zřízené Relax zóny. Odpočinkový prostor pro studenty vznikl v prostoru tří šaten tříd, které již do budoucna nebudou zapotřebí. Relax zóna je vybavena několika gauči, lavičkami, stoly a počítačem s internetem. Místo si studenti velmi rychle oblíbili.

19. 12. 2013

Pokračuje se v tradici, že si studenti v adventním čase zazpívají u vánočního stromečku. Taktovky se tradičně ujala paní profesorka Vizinová, která s žáky nižšího gymnázia a kvinty připravila pásmo koled. Chodbou se ozývaly flétny, housle, ale především zpěv účinkujících a přihlížejících. Všichni společně navodili tu pravou vánoční atmosféru.

13. 1. 2014

Studenti biologických seminářů absolvovali odbornou exkurzi v Ústavu normální anatomie Lékařské fakulty UP Olomouc. Studenti si prohlédli moderní prostory fakulty, sály pitevny a muzeum anatomických preparátů pod vedením naší absolventky MUDr. Alžběty Poprachové, která na fakultě vyučuje.

24. 2. 2014

V krásných historických prostorách Galerie Univerzity Karlovy v Karolinu měla slavnostní premiéru putovní výstava o Janu Zajícovi. Jejími autory byli studenti semináře Moderních dějin našeho gymnázia ve spolupráci se společností PANT. O několik dní později pak autorský tým výstavu představil veřejnosti i v šumperském Vlastivědném muzeu (mimo jiné za přítomnosti obou sourozenců Jana Zajíce).

27. 2. 2014

Proběhla akce „Daruj krev, zachráníš život“, do které se, ve spolupráci s Transfúzní službou, zapojilo sedmnáct studentů 3. a 4 ročníku školy. Celkově tak bylo darováno přes 6 litrů krve! Akce se opakovala i v dalších letech.

11. 4. 2014

Byť pouze ve třech, dokázala děvčata z naší školy po dvou letech znovu vrátit zlatý pohár vítězů silového čtyřboje do Šumperka! Při vyrovnaném klání v Karviné nakonec děvčata získala skvělých 701 bodů a těsně porazila domácí tým. O úspěch se zasloužilo družstvo ve složení Pavlína Březinová, Veronika Opekarová a Petra Opekarová.

28. 4. 2014

Na základě dohody o spolupráci mezi naší školou a Gymnáziem Zdolbunov na Ukrajině proběhl první týdenní výměnný pobyt. Šumperské gymnázium navštívilo 14 ukrajinských studentů a dva pedagogové. Škola hostům připravila bohatý sportovní, turistický i kulturní program. K následné recipročnímu pobytu na Ukrajině však již nedošlo kvůli vypuknutí válečného konfliktu na východu země. Spolupráce tak byla přerušena.

30. 4. 2014

Tým kantorů dosáhl nejlepšího umístění během svého několikaletého působení ve školní futsalové lize. Až ve finále našli přemožitele, spojený tým 4.A,C, po výsledky 3:7. V boji o bronz tehdy uspěl tým FC Ofce (2.B,C) vítězstvím 4:3 na penalty nad Septimou. Hra učitelů byla občas definována protihráči jako: ,,Bránili v 5 lidech na 10 metrů od brány. Neustále jsme je tlačili, ale božsky chytající Petr Opekar likvidoval jednu střelu za druhou“. Rychlé protiútoky kantorů byly však obávanou zbraní.

7. 6. 2014

Studenti 1. ročníku vytvořili pod vedením PaedDr. D. Procházkové sérii portrétů a zúčastnili se s ní 15. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Concursul international de Arta N. N. Tonitza Barlad“. Ve velké konkurenci dosáhli špičkového umístění = 1. místo v oboru kresba, malba, grafika, kombinované techniky (K. Urbanová, T. Šimková, T. Šťastná, G. Vejchodová, V. Jílek). Ve stejném roce získal T. Valenta v kategorii 17-20 letých v celostátní soutěži Evropa ve škole s grafickou prací „Svět pod mikroskopem“ 1. místo.

17. 6. 2014

Třetí rok po sobě se účastníci týdenní odborné společenskovědní exkurze z druhého ročníku dostali do jednacího sálu vlády ve Strakově akademii v Praze! Křeslo předsedy vlády tak bylo opět dobyto, o čemž svědčí i foto na památku. V rámci dvoudenního výjezdu do Prahy studenti navštívili i obě komory Parlamentu ČR a úžasné reprezentační prostory Pražského hradu.

19. 9. 2014

Dvacetileté výročí konání historických poznávacích zájezdů do zahraničí oslavilo gymnázium stylově. Pod vedením dlouholetého organizátora těchto akcí Oldřicha Kníře odjel autobus plný studentů školy na týdenní cestu do Turecka, dosud nejvzdálenější destinace v historii zájezdů. Akce byla velmi úspěšná.

4. 11. 2014

Škola byla oceněna Olomouckým krajem za práci pro rozvoj ekologické výchovy a získala titul Zelená škola Olomouckého kraje. Titul převzali zástupci školy v ekologickém středisku Sluňákov z rukou představitelů krajského úřadu. Ocenění bylo propůjčeno na dva roky.

4. 11. 2014

V Hlinsku proběhla konference k projektu „Život a historie vypálených obcí“, do něhož se spolu s dalšími 14 školami z celé republiky zapojilo i naše gymnázium. Skupina deseti studentů z 2.C mapovala události, které vedly k tragédiím v Javoříčku, Ležákách, Ploštině na Valašsku či v Českém Malíně na Ukrajině. Studenti měli možnost se setkat i s pamětníky oněch událostí. Souhrnem žákovských prací je pak vydaná tématická kniha.

14. 11. 2014

V rámci připomínky Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopad) proběhl na gymnáziu komponovaný den s pestrými aktivitami. Běžná výuka neprobíhala. Prváci a druháci navštívili koncert v rámci festivalu Blues Alive, třeťáci a čtvrťáci filmové představení Fair play. Nižší gymnázium si užilo sportovní dopoledne a úplně všechny třídy se průběžně zapojovaly do Maratónského běhání tříd pro zdraví a humanitární účely. Požadované vzdálenosti 42 km a 195 bylo na školním dvoře skutečně dosaženo.

1. 12. 2014

Při vyhodnocení soutěže Talent Olomouckého kraje bylo šumperské gymnázium pořádně vidět! Celkově se mezi krajskými školami umístilo na 3. místě a dostalo se tak mezi ty nejúspěšnější školy. K umístění přispěl Ondřej Motlíček (VI.A, vítězství v logické olympiádě a úspěchy v matematické olympiádě) nebo Petra Chamlarová, která v humanitní oblasti zvítězila díky prvenství v konverzační soutěži v ruštině. A Tomáš Jurásek bral krajské stříbro za vítězství v národním kole ve španělské konverzaci. Velmi dobrý rok.

20. 3. 2015

I v Šumperku bylo jasně vidět částečné zatmění slunce. Svědkem úkazu se stalo mnoho gymnazistů, kteří vyzbrojeni sklíčky a filtry sledovali úkaz na jasné obloze. „Velkou pozornost vzbudil také astronom amatér profesor Strnad, který vyzbrojen hvězdářským dalekohledem promítal s jeho pomocí hvězdné divadlo na papír na zemi“, konstatuje se ve školní kronice.

15. 4. 2015

S původní badatelskou prací o významném šumperském disidentovi Juliu Vargovi získaly studentky gymnázia Eliška Suchomelová a Anežka Rozsívalová z 3.A skvělé 7. místo v národním kole soutěže EUStory. Odměnou za úsilí v rozsahu bakalářské práce bylo studentkám značné množství literatury a osobní gratulace od Zdeňka Svěráka včetně nezbytné společné fotografie. Vyhlášení výsledků proběhlo v Praze.

20. 5. 2015

Na gymnáziu se uskutečnilo setkání s členem vlády České republiky, ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou. Hlavními tématy byly klimatické změny, zvládání sucha a výzvy s tím spojené. Už v březnu u nás besedoval rektor UP Olomouc, profesor Jaroslav Miller a před Vánoci vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních věd na Masarykově univerzitě Stanislav Balík. Oba akademici jsou absolventy šumperského gymnázia a rádi se ke škole hlásí.

1. 6. 2015

Byl zahájen první školní projekt Erasmus+, když projektová žádost byla vyhodnocena jako třetí nejlepší z tří set v republice. Osm vyučujících se v průběhu dvou let vydalo do různých zemí Evropy studovat na jazykové školy zejména metodologii výuky cizích jazyků. Vždy na 14 dní. V roce 2018 škola uspěla s další žádostí v programu Erasmus+ ve stejném rozsahu.

15. 6. 2015

Jazykové zkoušky z češtiny úspěšně zvládla Italka Vittoria Albizzati, která na naší škole strávila celý školní rok 2014-2015 (třída 2.A). S češtinou začínala od nuly. Zahraniční studentky jsme už měli na gymnáziu i dříve. Byla to Patricia Nancy Ruiz z Ekvádoru (1999-2000) a Pidsinee Suwantawat z Thajska (2009-2010).

1. 9. 2015

Změnilo se tradiční označování tříd víceletého gymnázia. V souvislosti s přechodem na nový informační systém Bakaláři, ke kterému došlo přes léto, vstoupili do nového školního roku „osmileťáci“ s názvy tříd ve tvaru: G.1 pro primu, G.2 pro sekundu, G.3 pro tercii, G.4 pro kvartu, G.5 pro kvintu, G.6 pro sextu, G.7 pro septimu a G.8 pro oktávu. Opuštěn byl systém římských číslic.

30. 11. 2015

Ondra Motlíček (třída G.7) dosáhl fantastické obhajoby vítězství ve „středoškolské“ kategorii Logické olympiády. Finále soutěže, organizované Mensou ČR, se konalo tentokrát v Míčovně Pražského hradu za velké konkurence soutěžících z celé republiky. Odměnou byly vítězi hodnotné ceny a neoficiální statut nejchytřejšího středoškoláka v České republice.

13. 12. 2015

Škola během podzimu realizovala projekt v rámci tzv. „Výzvy 56“ Ministerstva školství. Mezi aktivity patřily týdenní jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 studentů školy v Berlíně, dvoutýdenní zahraniční jazykové kurzy pro 4 učitele, týdenní pobyt 1 učitele na zahraniční škole v rámci tzv. stínování (shadowing) a také podpora čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny přibylo 467 zbrusu nových knih.

29. 2. 2016

„Den navíc“ tohoto roku patřil velkému preventivnímu programu Exit tour. Program byl zahájen koncertem americké kapely v tělocvičně a pokračoval dvouhodinovými bloky besed pro první až třetí ročníky. Témata zahrnovala témata od prevence závislostí přes kyberšikanu až po sekty, světová náboženství nebo třeba mezilidské vztahy.

18. 3. 2016

Nejkrásnější studentkou středních škol Olomouckého kraje se stala studentka šumperského gymnázia Kateřina Kučerová (1.A). Stalo se tak na galavečeru v olomouckém BEA Centru. Kromě korunky královny krásy MISS OK 2016 získala i titul Miss Face. Školu ve stejné soutěži reprezentovala i Natálie Kučerová (4.C), oceněná titulem Miss Rádio Haná.

20. 4. 2016

Student gymnázia Tomáš Jurásek dokončil neskutečný hattrick a stal se potřetí za sebou nejlepším španělštinářem – středoškolákem v České republice! Hned v následujícím roce navíc zvítězila v celostátním finále gymnazistka Veronika Smržová. Španělská sekce školy tak slavila opravdu vynikající úspěchy.

2. 5. 2016

Pětičlenný tým z G.3 se vydal společně s panem učitelem Průšou do Ostravy, aby zabojoval v přírodovědné soutěži pořádné Českou televizí s názvem „U6 – Úžasný svět techniky“. Nakonec z toho bylo po napínavém průběhu v Malém světě techniky v Dolních Vítkovicích sladké vítězství. Zkušenosti s televizí a zákulisím natáčení se třeba taky budou někdy hodit!

25. 7. 2016

V teráriu učebny 212 se hadovi Alfrédovi a hadici Alfrédce narodilo háďátko Štěpán. Porodníkem se stal Štěpán Bartoš z kvarty. Nutno dodat, že kromě hadů je dlouhodobým němým svědkem výuky v této učebně i populární a zvědavá agama.

3. 11. 2016

V tělocvičně opět proběhl tzv. Scholaris – výstava středních škol Olomouckého kraje. Svoje expozice si připravilo 43 krajských středních škol a nabízelo příchozím své studijní obory. Gymnázium této akce využívá k organizování Dne otevřených dveří pro zájemce o studium. Role průvodců se tentokrát výborně zhostila třída 3.C, která labyrintem školy postupně doprovázela zhruba stovku návštěvníků.

15. 11. 2016

Kvůli plánované rekonstrukci šumperského plaveckého bazénu začal na několik let poslední plavecký výcvik primy a všech tříd druhého ročníku včetně sexty. Plavání je pevnou součástí osnov výuky tělesné výchovy už po dvě dekády. A například všichni účastníci vodáckých STK organizovaných školou musí být prokazatelně plavci. Po skončení rekonstrukce bazénu výcviky začnou znovu.

16. 11. 2016

Studenti zeměpisného semináře navštívili Katedru geoinformatiky na Přírodovědné fakultě v Olomouci. Seznámili se ze základní terminologií z oboru, prohlédli si fotografický dron a vyzkoušeli 3D brýle. Na střeše fakulty málem umrzli při předvádění meteorologické stanice a ohřáli se později u předvádění přístrojů pro terénní výzkum či přednášky z politické geografie. Byl to informačně opravdu nabitý den.

11. 1. 2017

Na gymnáziu proběhlo setkání se vzácným a milým hostem, rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. přednesl úvodní přednášku na téma „Proč praotec Čech lezl na Říp“, poté následovala beseda o historii, Univerzitě Palackého a dalších tématech. Pan rektor je absolventem šumperského gymnázia a na svůj rodný ústav se vrací velmi rád.

24. 2. 2017

Celý jeden měsíc jsme mohli na gymnáziu hostit výstavu o československých legiích. V posledních letech nejsou takové tematické výstavy ničím neobvyklým, ale tato se lišila rozsahem. Studenti si mohli procházet 51 barevných banerů plných informací, fotografií a map. Poděkování za poskytnutí výstavy patří Československé obci legionářské, která si připomínala 100 let od vzniku legií. Několik skupin studentů navštívilo i výstavu ve formě tzv. Legiovlaku (v Zábřeze).

27. 6. 2017

Českou republiku reprezentoval na Světových atletických hrách středoškoláků (ISF Jean Hubert Cup, Nancy, Francie) tým atletek z Gymnázia Šumperk, který si právo reprezentace zajistil vítězstvím v celorepublikovém finále. Tým tvořily H. Trundová, M. Trundová, K. Korgerová, K. Procházková, M. Drásalová a M. Schubertová. Bylo z toho celkové 13. místo na světě z 21 družstev.

9. 11. 2017

Studenti školy se opět aktivně účastnili festivalu Město čte knihu. S citem vybrané texty spisovatelky Daniely Fischerové byly předneseny několika studenty a studentkami, prokládány hudebními intermezzy. Krása, dojetí, dokonce i slzy se objevily. Tentokrát se čtení zúčastnila i sama autorka vybrané knihy.

21. 11. 2017

Den, kdy se nic nestalo. Ve škole v rámci běžného vyučování nechyběl žádný vyučující ani třída, nedošlo ani ke změně učebny, k přesunům, výměnám a nekonala se žádná akce. Nebylo prostě potřeba vůbec žádného zásahu v suplování. Takový den se vyskytne jednou za několik let. Stalo se v úterý.

25. 5. 2018

Třídy 1.A a 1.B se vypravily na fyzikální exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Na konci prohlídky si mohli studenti na vlastní kůži vyzkoušet, kolik úsilí musí člověk vynaložit, aby rozsvítil žárovku.

26. 10. 2018

Pokud šel v tento den před polednem kolem tělocvičny školy, určitě si povšiml žáků, kteří na trávníku ryli, sázeli a zahrabávali… cibulky žlutých krokusů. Škola se totiž zapojila do mezinárodního projektu Krokus, v rámci něhož žáci škol sází tyto žlutě kvetoucí květiny jako připomínku milionu a půl dětských obětí holokaustu. Na jaře krokusy opravdu vykvetly a staly se ozdobou i připomínkou. U nás se zapojila kvarta.

7. 12. 2018

Michal Horáček z 4.A zvítězil jako první v celých dějinách školy v krajském kole chemické olympiády kategorie A, čímž se nesmazatelně zapsal do historie školní sekce přírodních věd. Nejlepší chemik školy! O rok dříve zvítězil na kraji i v kategorii B.

11. 2. 2019

Nejlepším handicapovaným sportovcem Olomouckého kraje byla vyhlášena studentka šumperského gymnázia Katka Korgerová z 3.A! Vítězství si zasloužila především ziskem stříbrné medaile z Mistrovství Evropy na trati 100 metrů překážek.

22. 3. 2019

Škola byla informována Fulbrightovou komisí, že na základě kvalitně připravené žádosti bylo šumperské gymnázium vybráno k umístění asistentky ve výuce angličtiny pro školní rok 2019-2020. Můžeme se tedy těšit na rodilou mluvčí, Američanku B. M. Fitts. Komise vybírala ze 160 žádostí, v České republice bude působit 31 rodilých mluvčí na stejném počtu škol.

29. 3. 2019

Martin Vavřík z G.7 obsadil 6. místo v celostátním kole Fyzikální olympiády kategorie A! Jde o vynikající a pro školu historický úspěch. Fyzika jede!

17. 6. 2019

Začal druháky a třeťáky dlouho očekávaný týden exkurzí a STK! Druháci se rozjeli na exkurzi historickou, fyzikální, chemickou a historicko-latinsky-uměleckou. Třeťáci strávili týden na vodě (Orava + Dunajec), na horách (Krkonoše), na kolech (jižní Morava) nebo všesportováním v okolí Šumperka.

21. 6. 2019

Nižší gymnázium si zažilo akční projektový den! Žáci zkoušeli osm různých aktivit: stavbu vysoké věže ze špaget a izolepy, pět chemických minipokusů, biokvíz o sladké ceny, malování křídami, malování kávou, mikroskopování, třídění odpadů a přípravu ovocného salátu ze 7 druhů letního ovoce.

18. 7. 2019

Tři studenti školy odletěli na desetidenní pobyt v čínském Pekingu, kde se účastnili vzdělávacího a pobytového letního tábora. Celá akce se uskutečnila díky zájmu studentů o výuku nepovinného předmětu čínština na naší škole a Konfuciovu institutu Univerzity Palackého v Olomouci. Pobytu v Pekingu se zúčastnilo celkem 120 studentů ze 6 evropských států.

17. 9. 2019

Přednáškou, či snad lépe řečeno komponovaným pořadem o historii školy, začal týden oslav výročí 100 let založení šumperského gymnázia. Vyučovat se začalo přesně před 100 lety, 17. září 1919.

20. 9. 2019

Galavečerem v městském divadle vrcholí oslavy 100 let založení školy. V rámci týden oslav proběhlo několik akcí: v úterý přednáška o historii školy, ve středu shromáždění současných i bývalých zaměstnanců v restauraci Opera, ve čtvrtek slavnostní žákovská akademie (2x dopoledne pro žáky a 1x odpoledne pro veřejnost), v pátek oficiální zahájení v městské knihovně, odhalení obrazu Zdeňka Sklenáře, den otevřených dveří ve škole a Galavečer za přítomnosti mnoha významných absolventů školy, v sobotu pak bohatý program zakončil den otevřených dveří.

9. 11. 2019

Na chatě Spartak v Hynčicích pod Sušinou proběhla velká oslava výročí 20 let konání adaptačních kurzů na šumperském gymnáziu. Účastnilo se přibližně 50 instruktorů kurzů z různých období a týmů. Kurzy, známé také jako tzv. goučka, jsou pevnou součástí života na škole. Úspěšného víkendového setkání a vzpomínání se účastnili i učitelé Petr Opekar s Milanem Poláškem, hlavní strůjci dvacetiletého fungování těchto kurzů.