Přejdi na obsah

Historie

1985 – Dokončení přístavby školy

Hlavním problémem školy začátkem 80. let je nedostatek místností. Ten je způsoben zvyšujícím se počtem žáků a potřebou dělení tříd v cizích jazycích a v laboratorních cvičeních. Organizačně nebylo možné zvládnout výuku dvaceti a více tříd ve stávajících 16 učebnách. Vyučování nouzově pokračovalo ve sbírkách, v knihovně, velká učebna je přestavěna na dvě malé, byt školníka byl upraven na třídu. I tak byla jedna třída umístěna v Domě kultury. Neúnosná situace má být vyřešena přístavbou školy.

Je rozhodnuto připojit novou budovu na trakt mezipater, čímž se takřka uzavírá prostor školního dvora. Stavba je zahájena v roce 1981 terénními úpravami a socialistickým tempem dokončena v roce 1985 (pro srovnání: původní stavba školy s tělocvičnou a ředitelským domkem trvala dva roky).