Přejdi na obsah

Historie

1931 – Otevření nové hlavní budovy školy

Od poloviny dvacátých let sílí hlasy volající po výstavbě nové budovy. Novostavba byla sice nadřízenými orgány přislíbena, ale zahájení stavby bylo vázáno na dokončení budovy obecné a měšťanské školy.

Výstavba byla zahájena 22. července 1928 zemními pracemi a do zimy stavba pokročila do výše prvního patra. V hrubé stavbě byl dokončen i ředitelský domek. V průběhu prací dochází ke změnám v plánech, budova byla snížena o jedno patro a nebyla realizována stavba věže, jež byla projektována nad vchodem.

Ředitelství, sbor i česká veřejnost sledovaly s velkým zájmem postup stavebních prací. Sbor požádal o pojmenování školy na Masarykovu, ale zemská školní rada návrh zamítla. Mezi školu a ředitelský domek schválilo ministerstvo školství postavit bustu T. G. Masaryka, tím bylo upuštěno od velkého pomníku na náměstí, aby se nestal terčem provokací z německé strany. Městská rada ale poprvé ustoupila požadavkům Čechů ve městě a pojmenovala náměstí před školou jménem prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Prvním školním rokem v nové budově byl rok 1930–31. Přestože nebylo v budově vše dokončeno a škola nebyla zcela vybavena, bylo v ní zahájeno 3. září vyučování. Slavnostní otevření je odloženo na následující rok a je spojeno s odhalením pomníku T. G. Masaryka 21. června 1931. Otevření školy se stalo příležitostí prezentovat reálné gymnázium ve městě, konala se žákovská akademie a na sokolském cvičišti studentské závody v pětiboji a ve volejbalu za účasti středních škol z Moravské Ostravy, Lipníku, Litovle, Zábřehu a Šumperka.