Přejdi na obsah

Historie

2019 – Výročí 100 let existence školy

V roce stého výročí založení školy gymnázium navštěvuje 570 žáků ve 20 třídách. Z toho je 8 tříd v osmiletém studijním programu a 12 tříd ve čtyřletém studiu. Výuku zajišťuje 50 pedagogů a každodenní život školy zabezpečují další zaměstnanci v administrativě, na ekonomickém úseku, ve školní kuchyni, v oblasti úklidu či správy budov. Ředitelem školy je od března 2011 Mgr. Milan Maceček.