Přejdi na obsah

Historie

1993 – Znovu víceleté gymnázium

Od školního roku 1993-94 bylo na škole opět zavedeno víceleté studium. První dva ročníky byly tzv. sedmiletého studia, od září roku 1995-96 byli přijímáni žáci z 5. tříd ZŠ do studia osmiletého. Zaplnění všech ročníků osmiletého studia nastalo k 1. září 2002.

Ve školním roce 1998-99 tvořili žáci víceletého studia 62 % a žáci čtyřletého studia jen 32 % žáků školy. Tuto převahu ještě zvýraznila skutečnost, že pro rok 1996-97 nebyli přijímáni žáci ZŠ do čtyřletého studia, protože v tomto roce došlo k prodloužení docházky na ZŠ z osmileté na devítiletou.